Spring naar de content

Bint bedenkt

Als we in ons werk van het ene naar het andere project gaan, is de kans groot dat we blijven doen wat we al deden. Door te reflecteren op wat je tegenkomt en wat (het met) je doet, wordt je een volgende keer effectiever. Zeker als die reflectie niet alleen achteraf (reflection-on-action), maar ook tijdens het werk plaats vindt (reflection-in-action). Dat vraagt een onderzoekende houding.

(Leer)vragen

Waarom werkt iets de ene keer in de samenwerking wel en de andere keer niet? Hoe kun je situaties leren lezen? Wat is jouw invloed op anderen en hoe beïnvloeden zij jou? Wat zijn jouw reflexen als het spannend wordt en wat zijn alternatieven? Hoe kun je bewust kiezen voor een bepaalde samenwerkingsaanpak? En hoe kun je de condities creëren waaronder zo’n aanpak werkt?
Voor deze en andere (leer)vragen bedenkt BINT met een fris hoofd praktische concepten, modellen en tools die helpen bij het werk op de grens. In wisselwerking tussen wetenschap en praktijk vullen we samen de gereedschapskist van de grenswerker. Want je kunt jezelf niet uitzetten, maar wel effectiever inzetten. Zo zijn er drie grondvormen van samenwerken, vijf persoonlijke signaturen voor samenwerking, scans op succesfactoren voor samenwerken, canvassen en nog veel meer. Kurt Lewin, één van de grondleggers van actieonderzoek, stelde dan ook: “Niets is zo praktisch als een goede theorie”. Met gezamenlijk denkwerk brengen we ons vak en vakmanschap verder.

“Niets is zo praktisch als een goede theorie”

BINT Bedenksels

Tool

Complimenten voor de complimenten

Het werk van grenswerkers is vaak onzichtbaar en onbenoemd voor en door collega’s in de eigen organisatie. Dat maakt dat het lastiger is om hen......
Lees verder
Tool

Drijfveren/bewegingkaart

In een spontane samenwerking (connectieve samenwerkingsvorm) heeft een pionier een idee, frustratie of passie ergens voor, wat anderen ook motiveert om mee te doen. Vanuit......
Lees verder
Publicatie

Spanningen productief maken in drie stappen

Een theater(directeur) die educatieve activiteiten remt om de culturele functie niet te laten ondersneeuwen. Een gemeente(ambtenaar) die veel van een bibliotheek verwacht als ontmoetingsplek in......
Lees verder
Tool

Zestien succesfactoren voor een gelijkwaardige samenwerking

Samenwerking tussen organisaties kan veel opleveren. Maar dat samenwerken waardevol is, betekent niet dat het gemakkelijk is. Heb jij regelmatig het gevoel dat de samenwerking......
Lees verder
Tool

Issue/stakeholderkaart

In een gestuurde samenwerking (directieve samenwerkingsvorm) wil één partij graag iets bereiken, maar dat heeft effect op andere partijen die er voordelen of nadelen van......
Lees verder
Publicatie

Vuistregels voor participatie

Iedereen die een initiatief wil nemen voor nieuw beleid, nieuwe regelgeving, een nieuw project of een nieuw programma krijgt ermee te maken: participatie. Participatie houdt,......
Lees verder
Publicatie

Vijf signaturen voor samenwerking

Op de grens van coalities, organisaties, teams en disciplines werken grenswerkers. Dit zijn opgavemanagers, coalitiebouwers, participatieprofessionals, wijkverbinders of omgevingsmanagers. Allemaal proberen ze de binnenwereld van......
Lees verder
Publicatie

Bewuster handelen met hulp van anderen

Verschillende auteurs beschrijven dat mensen zich alleen bewust kunnen worden van hun eigen handelen door anderen. Hieronder een korte toelichting op het Johari venster dat......
Lees verder
Publicatie

Opgavegericht samenwerken over grenzen

‘Opgavegericht werken’ is bij veel organisaties een toverwoord geworden. Een toverwoord dat zowel in de praktijk als in de literatuur geen eenduidige betekenis en uitwerking......
Lees verder
Publicatie

Organisatievormen in het wijkgericht werken

Wijkgericht werken is een manier om beter samen te werken met bewoners. Maar wat is een vorm van wijkgericht werken die past bij de eigen......
Lees verder
Tool

Spiekbrief

Deze spiekbrief is voor iedereen die leiding geeft aan collega’s die over grenzen van teams, disciplines en organisaties samen werken....
Lees verder
Opdracht

Ik kom terug van vakantie en neem mee

Heb je vakantie gehad of ben je zelfs op vakantie geweest? Over de landsgrenzen of gewoon lekker in de buurt? Vakantie is een tijd waarin......
Lees verder
Essay

Systematisch experimenteren en leren

Experimenteren hoort bij het repertoire van de grenswerker. Maar hoe experimenteer je op een goede manier? En hoe zorg je vooral voor systematische impact? Lees......
Lees verder
Tool

Halen/brengen kaart

In een gelijkwaardige samenwerking (collectieve samenwerkingsvorm) werken de partijen aan een gezamenlijke opgave en ambitie. Hoe kun je die samen formuleren en hoe zorg je......
Lees verder
Boek

Tweebenig leren spelen: Een pleidooi voor het lichtvoetig tegemoet treden van de ander en het andere

De binnenwereld van een organisatie kan niet zonder de buitenwereld van betrokken partijen en personen, en vice versa. Kun je net als tweebenige voetballers, met......
Lees verder
Essay

Ondersteuning van ‘best persons’

In een nieuw essay van Merlijn van Hulst en Maaike Matelski wordt duidelijk dat grenswerkers nog onvoldoende gezien en gewaardeerd worden, dat organisaties hun belangrijke......
Lees verder
Tool

De zeven vragen om elkaars wereld te ontdekken

Hoe meer personen en partijen van elkaar verschillen, hoe meer ze in de samenwerking voor elkaar kunnen betekenen. Maar ook hoe lastiger het is om......
Lees verder
Column

Een beetje grenzeloos

Een column met een liefdevolle gebruiksaanwijzing voor de leidinggevenden van grenswerkers in buurten en wijken....
Lees verder

Ongewenste reacties bestaan niet

Wat valt je op? Wat wil je kwijt? Waar vind je wat van? Stel hier je vraag, deel je idee of uit jouw hartenkreet. Laat van je horen! Dan komen wij bij je terug.
Ik laat van mij horen
© 2024 - BINT de verbindingsdienst
K.v.K. nr. 62378708