Spring naar de content

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen van onze bezoekers en gebruikers, voor welk doel, en hoe we deze gegevens beveiligen. We behouden het recht om deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. Bij substantiële wijzigingen stellen we je hiervan op de hoogte.

Welke persoonsgegevens verwerken we? En met welk doel?

BINT - de verbindingsdienst verwerkt persoonsgegevens als je;

  1. als grenswerker zichtbaar wilt zijn op onze website. In dat geval maken we een profiel aan op onze website, je verstrekt deze gegevens zelf via ons formulier.

Hierin verwerken we: je voor- en achternaam, e-mailadres, LinkedIn-account, profielfoto, functie en het grensvlak waarop je werkt. Wil je niet meer zichtbaar zijn of is er iets veranderd, stuur dan een e-mail aan bint@deverbindingsdienst.nl

Ons doel? Jouw rol en inzet zichtbaar maken aan andere grenswerkers, zodat er een netwerk kan ontstaan om onderling kennis en ervaring uit te wisselen.

  1. je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens verstrek je zelf.

Hierin verwerken we: je voor- en achternaam, je organisatie en je e-mailadres.

Ons doel? Je up-to-date houden van nieuwe artikelen, onze aankomende programma’s, opleidingen, producten en events via mail.

Inschrijving gebeurt via de externe partij Mailerlite als je je hiervoor aanmeldt via onze website. Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor deze e-mails; onderaan elke nieuwsbrief is hiervoor een uitschrijf-link opgenomen.

  1. Onze website bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld, d.m.v. zogeheten cookies. Dit gebeurt pas nadat je op akkoord hebt geklikt. De gegevens die worden opgeslagen zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar tot jou persoonlijk.

Hierin verwerken we gegevens over jouw activiteiten op onze website

Ons doel? De technische werking van de onze website en jouw gebruiksgemak garanderen. De cookies (kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan deze website worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Hiervoor gebruiken wij Google Analytics, dat jouw sitegebruik registreert en hiervan gegevens, geanonimiseerd, opslaat. Met deze gegevens maken wij bezoekstatistieken, op basis waarvan we verbeteringen doorvoeren op onze website. Google verschaft deze data aan derden indien wettelijk verplicht, of als deze derden de data namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor deze gegevensverwerking door Google.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

BINT - de verbindingsdienst verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BINT - de verbindingsdienst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Inzien betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Corrigeren of verwijderen kun je zelf doen door een e-mail te sturen aan bint@deverbindingsdienst.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

BINT - de verbindingsdienst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen?

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar, recht op gegevensoverdraagbaarheid, of als je er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking of beveiliging? Neem dan contact op met bint@deverbindingsdienst.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

© 2024 - BINT de verbindingsdienst
K.v.K. nr. 62378708