Spring naar de content
Tool

Zestien succesfactoren voor een gelijkwaardige samenwerking

Samenwerking tussen organisaties kan veel opleveren. Maar dat samenwerken waardevol is, betekent niet dat het gemakkelijk is. Heb jij regelmatig het gevoel dat de samenwerking meer energie kost dan nodig is en minder oplevert dan mogelijk is? Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat samenwerkingsverbanden die regelmatig reflecteren, succesvoller zijn. Er is alleen niet altijd tijd voor een uitgebreide evaluatie. Hoe kun je dan toch, op efficiënte wijze, reflectie inbouwen en samen komen tot gerichte verbeterpunten?

23 februari

Op basis van wat wij zien in de praktijk én op basis van inzichten uit de wetenschap onderscheiden wij een aantal factoren die bepalend blijken te zijn voor een succesvolle gelijkwaardige samenwerking. Deze hebben achtereenvolgens betrekking op de motivatie om samen te werken, de organisatie van de samenwerking, de interactie tijdens de samenwerking en dat wat de samenwerking oplevert: de realisatie. Hieronder lees je meer over deze vier invalshoeken en de vier succesfactoren per invalshoek. Deze succesfactoren zijn vertaald naar telkens twee stellingen om dit kijkglas ook als scan in te kunnen zetten.

Hierover hoor je meer in de mini podcast.

Kijken vanuit vier invalshoeken

De motivatie: waarom werken wij samen?

Waarom er wordt samengewerkt kan sterk verschillen. Uit wetenschappelijk onderzoek en onze praktijkervaringen blijkt dat het daarom van groot belang is om oog te hebben voor de motivatie van de verschillende partners. Wat zette hen tot samenwerking aan en wat drijft hen? Is helder waar de samenwerking zich op richt, en zijn de partners ook echt afhankelijk van elkaar om de doelen te realiseren? Succesfactoren die wij hier onderscheiden, zijn de mate waarin er sprake is van: 1) gevoelde urgente, 2) een gedeelde ambitie, 3) richtinggevende doelen en 4) wederzijdse afhankelijkheid.

De organisatie: hoe werken wij samen (structuur/hard)?

Een samenwerking moet je organiseren. Dit is vaak best even zoeken, zo zien wij in de praktijk. Er is bij de start van een samenwerking nog geen sprake van een plan, taakverdeling, routines of procedures. Die zullen de partners samen moeten ontwikkelen en het succes ervan moeten ervaren. Succesfactoren die wij hierbij onderscheiden, zijn de mate waarin er sprake is van: 1) een doordachte strategie en aanpak, 2) een heldere organisatiestructuur en besluitvorming, 3) voldoende hulp-bronnen en passende kaders, en 4) betrokken moederorganisaties.

De realisatie: wat levert de samenwerking op?

Samenwerken doe je niet voor niks: het moet iets opleveren. Zichtbare en gezamenlijk gevierde successen motiveren de partners om energie te blijven steken in de samenwerking. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor de resultaten en de toegevoegde waarde van de samenwerking, en hier ook tussentijds zicht op te blijven houden. Succesfactoren die wij daarom onderscheiden, zijn de mate waarin er sprake is van: 1) monitoring en reflectie, 2) adaptief vermogen, 3) betekenisvolle resultaten, en 4) toegevoegde waarde.

De interactie: hoe werken wij samen (cultuur/zacht)?

Naast factoren die betrekking hebben op de meer ‘harde kant’ van het organiseren van een samenwerking, hangt het succes ook af van factoren die wat minder ‘zichtbaar’ zijn. Factoren die betrekking hebben op de manier waarop de betrokken personen met elkaar omgaan: de interactie. Succesfactoren die wij hierbij onderscheiden, zijn de mate waarin er sprake is van: 1) uitgesproken belangen, 2) gewaardeerde verschillen, 3) een gevoel van gelijkwaardigheid en, 4) een krachtig team.

 

Factoren voor een succesvolle samenwerking

 

Kijken vanuit vier invalshoeken

Deel in je netwerk

Ongewenste reacties bestaan niet

Wat valt je op? Wat wil je kwijt? Waar vind je wat van? Stel hier je vraag, deel je idee of uit jouw hartenkreet. Laat van je horen! Dan komen wij bij je terug.
Ik laat van mij horen
© 2024 - BINT de verbindingsdienst
K.v.K. nr. 62378708