Spring naar de content
Onderzoek

Een nieuw interactief onderzoek gestart met nieuwsgierige grenswerkers

De tweede ronde

Inmiddels zijn we alweer begonnen met ons tweede onderzoek onder grenswerkers. Mensen die werken in een wijk, buurt of gebied over de grenzen van disciplines, teams, organisaties of netwerken. Die als wijkmanager of gebiedsregisseur verbindingen tussen bewoners, ondernemers en de gemeente leggen. Die regelmatig denken: hoe krijg ik mijn organisatie en mijn collega’s mee in het realiseren van een integrale en gebiedsgerichte aanpak? Hoe geef ik mijn leidinggevende of opdrachtgever zicht op wat ik werkelijk doe? En hoe ploeter ik door de interne systemen om iets te regelen voor de initiatief nemende burger en ondernemer?
 

Ervaren zij: rolspanningen?

Verschillende studies tonen aan dat grenswerkers en mensen met een verbindende rol meer spanning en zelfs stress ervaren dan collega’s in andere rollen. Dit heeft een negatief effect op het welzijn van grenswerkers, maar soms ook op de kwaliteit van het grenswerk, terwijl dit een belangrijke factor is voor het realiseren van integraal en gebiedsgerichte aanpakken en het verspreiden en verankeren van vernieuwing. Er is nu nog weinig bekend over hoe grenswerkers, zoals wijk- en gebiedsmanagers, deze rolspanning ervaren en hoe zij hierin door hun organisatie gesteund of beperkt kunnen worden.

Dus doen wij: interactief onderzoek!

Daar wil de verbindingsdienst BINT (www.deverbindingsdienst.nl) verandering in brengen. Samen met TwynstraGudde en de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn we een onderzoek gestart, in interactie met grenswerkers, naar hoe zij hun rol in wisselwerking met hun eigen organisatie ervaren. Na een succesvolle eerste ronde, organiseren we deze tweede ronde speciaal voor verbinders in buurten, wijken, gebieden en regio’s. Om beter te begrijpen en te verkennen welke organisatorische condities rolspanningen kunnen vergroten of verkleinen. Op zoek naar hoe organisaties en hun grenswerkers elkaar beter kunnen steunen om het belangrijke, maar spanningsvolle, grenswerk nog meer betekenis te geven.

De start

Afgelopen maart hebben we deze nieuwe reis afgetrapt samen met de onderzoekers dr. Ingmar van Meerkerk, prof. dr. Jurian Edelenbos, dr. Joshua Cohen, Pleun Jansen en Martine de Jong. In deze bijeenkomst zijn de deelnemers op de hoogte gebracht van de laatste inzichten, hebben we de vragen die we willen onderzoeken verkend en onderling ervaringen gedeeld. Vanaf 1 april zijn de deelnemers wekelijks een reflectiemomentje gaan inbouwen, zodat ze zich meer bewust wordt van wat in hun organisatie behulpzaam is en wat niet.

Ze worden mede-onderzoeker van hun eigen praktijk. Maar daarin staan ze niet alleen. Wij geven persoonlijke feedback en advies. We maken de lessen handzaam om te kunnen delen met de organisatie en geven de deelnmers de gelegenheid om ook collega’s, leidinggevenden of opdrachtgevers uit te nodigen voor de gezamenlijke sessie(s). En we stimuleren de uitwisseling van onderlinge ervaringen. De resultaten presenteren en verdiepen we tijdens een bredere slotbijeenkomst.

Zoek je inspiratie

Dan kun je hier een blog lezen over opgavegericht samenwerken, hier een column aan de leidinggevende van grenzeloze wijkmanagers, hier een publicatie over organisatievormen in het wijkgericht werken en hier een artikel over de uitdagingen voor de wijkambtenaar.

© 2024 - BINT de verbindingsdienst
K.v.K. nr. 62378708