Spring naar de content

Daarom zijn we blij dat BINT dit jaar samenwerkt met PGM Open in hèt jaarlijkse event in Nederland over programmamanagement. PGM Open is een netwerk voor programmamanagers met meerdere bijeenkomsten per jaar en dat hét jaarlijkse event over programmanagement organiseert. Dit jaar is het thema ‘over grenzen’ en dan is BINT natuurlijk graag van de partij. PGM Open is een netwerk voor en door programmamanagers en zij organiseren meerdere bijeenkomsten en dus dit jaarlijkse event. Het gaat in programma’s over grenzen tussen teams, organisaties, domeinen, opdrachtgevers en -nemers, maar ook over persoonlijke en professionele grenzen. Samen verkennen we welke grenzen we willen markeren, verleggen of overbruggen en wat grenzen met ons doen.

We geven twee workshops en ontwikkelen samen met PGM Open nog andere bijdragen voor het event. En daar is iedereen vanuit het BINT netwerk voor uitgenodigd. Want een samenwerking over grenzen organiseren we vaak in de vorm een programma. Zo gaan wij vanuit BINT ook over onze eigen grenzen in de verwachting dat de verbinding tussen de netwerken van PGM Open en BINT tot nog meer inspiratie en vernieuwing zal leiden.

Alles over de sprekers, workshops en andere informatie kun je hier vinden. Voor iedereen uit het BINT netwerk is er tot 23 mei nog een korting van € 75,-. Een individueel kaartje kost dan € 520,-  en een groepskaartje (vanaf 3 personen) kost per persoon € 495,-. Steek je mee deze grens over?

Er komen drie groepen bij elkaar op deze avond: stadsbewoners, mensen die werken bij de overheid, en mensen die bemiddelen tussen overheid en samenleving. Ieder brengt zijn eigen perspectief op het vertrouwen tussen overheid en samenleving in. We bevragen elkaar op ervaringen waarin er vertrouwen was. Hoe zien die ervaringen eruit? Wat was dat vertrouwen, wat deed jij wat deed de ander, wat waren de omstandigheden, wat maakte dat dat vertrouwen er was…

Vanuit die persoonlijke ervaringen kijken we naar de kwaliteiten van vertrouwen. In de toekomstdroom zien we een land waarin die kwaliteiten volop aanwezig zijn. Wat gebeurt er in en tussen de overheid en mensen in de samenleving? Hoe laat ieder vertrouwen groeien en bloeien en in het bijzonder diegenen die bemiddelen tussen overheid en samenleving? We eindigen met voornemens voor concrete stappen om vertrouwen te bouwen en te laten floreren.

Deze dialoogbijeenkomst is inclusief maaltijd en wordt georganiseerd door Bint en TwynstraGudde in samenwerking met Dialoog in Den Haag. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Femke Alberda via femke@dialoogindenhaag.nl - 06 48 10 67 42 of Marije Martens via mmr@tg.nl - 06 45 95 74 84

© 2024 - BINT de verbindingsdienst
K.v.K. nr. 62378708