Spring naar de content

Zo willen wij ook ons steentje bijdragen aan de hulpvraag van Voor Elkaar in Amsterdam. Voor Elkaar In Amsterdam is een stedelijke samenwerking tussen de welzijnsorganisaties in Amsterdam. Helaas komen er meer hulpverzoeken binnen dan dat zij aankunnen. Zij zijn daarom hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Om een boodschapje te doen, een hond uit te laten of een praatje te maken. De vraag die bij hen speelt is hoe zij het beste vrijwilligers kunnen benaderen en werven en hoe vrijwilligerswerk laagdrempeliger kan worden gemaakt.

 

Dat vraagt om onze hulp! Hoe kun jij hierbij helpen?

Vanuit BINT wordt op 27 januari een brainstormsessie georganiseerd samen met Jorrit Boomgaardt van Combiwel Buurtwerk en Rutger Vaartjes van het Burennetwerk.

 

Van 15:00 tot 16:30 kun je meedenken en helpen bepalen bij welke doelgroep de meeste kansen liggen en hoe de ‘pakketjes’ vrijwilligerswerk zo aantrekkelijk mogelijk kunnen worden gemaakt om vrijwilligers te trekken. Daarnaast zullen we nadenken welke verhalen het beste kunnen worden gedeeld om ‘Voor elkaar in Amsterdam’ beter onder de aandacht te brengen. Op 27 januari kun jij meehelpen om antwoorden op deze vragen te formuleren.

 

Geïnteresseerd geworden? Meld je dan aan.

 

En mocht je daarna willen blijven borrelen? Wees welkom!

Wij hebben al ons gedachtegoed over samenwerken een update gegeven. Niet alleen de vormgeving, maar ook de inhoud. We hebben vier modellen een vernieuwingsslag gegeven. En daar willen we jullie in een viertal lunchupdates graag in meenemen.

We zijn toe aan de tweede lunchupdate en die is 27 januari van 12.00 tot 13.00. Deze gaat over het omgaan met spanningen. Want samenwerken met mensen, teams of organisaties die anders zijn dan jij brengt altijd spanningen met zich mee. Dat is onoverkomelijk, maar ook wenselijk omdat zonder die spanning de meerwaarde van de samenwerking kleiner zou zijn. We hebben alleen nog weinig repertoire om die spanning op te bouwen en af te bouwen en vooral om deze te benutten voor creativiteit.

Tijdens deze lunchupdate bespreken we drie stappen om spanningen hanteerbaar te maken en drie omgangsvormen. Want hoe eerder je het ongemak opzoekt, hoe gemakkelijker het vervolg. Dit model is een update van wat eerder in het boek Tweebenig samenwerken is gepresenteerd. Dus zorg dat je ook zelf weer up to date bent en geef je op voor de lunch. Iets voor 12.00 uur halen we snel een broodje om elkaar daarna aan de hand van een poster in een kort interactief gesprek bij te praten.